Home

Voor wie?

Voorstellen

Wat doen we?

 

Oplossing

Tarieven

Contact

Cursussen

 Home

Jeugd in Balans is er voor kinderen die het moeilijk hebben op sociaal-emotioneel gebied.  Als ouders ontvangt u signalen van uw kind die erop wijzen dat het niet goed gaat. Op een bepaald moment wilt u daarbij hulp.

Als u kiest voor Jeugd In Balans kiest u voor kortdurende hulpverlening die gebaseerd is op interventies vanuit de reguliere en alternatieve hulpverlening. De aanpak is pragmatisch, realistisch en laagdrempelig. De hulpverlening is vriendelijk en zacht en sluit aan bij de denkwijze en beleving van kinderen, jongeren en hun ouders.

 

Jeugd in Balans   ’Voor gezinnen, die echt iets willen veranderen’

Regio Harderwijk

Kenmerken:

- kunstzinnig coachen
- psycho-fysieke
   weerbaarheid
- gaat uit van de
   kracht van het
   individu
- oplossingsgericht
- kijkt naar de totale
  persoon
- regulatie van
  emoties
- ondersteunend voor
  ouders
- ontdekken wie jij
  bent